Grenseløst - ytringsfrihet

- Det norske mediebildet går mer og mer mot en stemme, forteller en oppriktig bekymret Gunnar Bodahl-Johansen fra Institutt for journalistikk. Han er gjest i Grenseløst.

Du kan lese mer om sendingen på Radio Novas her.

Sendingen gikk fullstendig usensuert 28. februar med Olaf G. Alteren i studio.

Grenseløst - hundre

Grenseløst runder 100 sendinger og tar i den anledning for seg meningen med hundre. Hvorfor er det å runde hundre eller når noe eller noen blir 100 ekstraordinært spesielt?

Les mer om sendingen på Radio Novas nettside her.

Du får høre NRKs siffermann Jo Røislien, zoolog Petter Bøckman, astronom Knut Jørgen Røed Ødegaard, forbrukersosiolog Erling Dokk Holm og professor i kulturhistorie Anne Eriksen uttale seg om meningen med hundre/100.

Sendingen gikk i hundre 21. februar med Olaf G. Alteren i studio.

Grenseløst - Iran

Seniorforsker Sverre Lodgaard i NUPI mener Iran blir urettferdig behandlet i media og av vesten. Er Iran så farlig som det man kan få inntrykk av? Iran er tema i denne utgaven av Grenseløst.

Sendingen gikk på lufta 14. februar med Olaf G. Alteren som intervjuer. Du kan lese mer om sendingen på Radio Novas nettside her.

Grenseløst - frihetsberøvelse

Gir fengselsstraff den ønskede effekt i samfunnet? Eller er det å sone i fengsel sammenlignbart med et luksusopphold på en feriekoloni? Kriminolog Thomas Ugelvik er gjest i Grenseløst.

Sendingen gikk på lufta 7. februar med Olaf G. Alteren i studio. Du kan lese mer om sendingen på Radio Novas nettside her.