Grenseløst - hundre

Grenseløst runder 100 sendinger og tar i den anledning for seg meningen med hundre. Hvorfor er det å runde hundre eller når noe eller noen blir 100 ekstraordinært spesielt?

Les mer om sendingen på Radio Novas nettside her.

Du får høre NRKs siffermann Jo Røislien, zoolog Petter Bøckman, astronom Knut Jørgen Røed Ødegaard, forbrukersosiolog Erling Dokk Holm og professor i kulturhistorie Anne Eriksen uttale seg om meningen med hundre/100.

Sendingen gikk i hundre 21. februar med Olaf G. Alteren i studio.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar