Grenseløst - Shakespeare

Hvem var William Shakespeare? Organist Petter Amundsen mener han har funnet spor i Shakespeares førstefolio (det vil si førsteutgaven av Shakespeares samlede verker) som viser at det var andre som stod bak forfatterskapet ...

Les mer om sendingen på Radio Novas nettside her. 

Sendingen ble sendt 24. april uten typografiske feil med Olaf G. Alteren i studio.

Grenseløst - mentalitet

Hva er det som gjør at du blir til den du er? Psykologiprofessor Svenn Torgersen er gjest i denne mentalt orienterte utgaven av Grenseløst.

Les mer om sendingen på Radio Novas nettside her.

Sendingen gikk finklipt på lufta 17. april med Olaf G. Alteren som intervjuer.

Grenseløst - spøkelser

Medium Tone Nilsen er gjest i denne utgaven av Grenseløst. Hun har fått i oppdrag av en eier av en stor gård utenfor Askim å finne ut om det er noen som går igjen, og deretter gjennomføre en husrenselse. Som eieren selv sier:
- Jeg føler en utrygghet av å oppholde meg i enkelte hus på gården. Det er energiløst i enkelte hus, veldig dødt, veldig negativ energi og det gjør at man sover dårlig, mistrives i huset rett og slett.

Sendingen gikk på Radio Nova 3. april med Olaf G. Alteren som reporter. Du kan lese mer om sendingen på Radio Novas nettside her.