Grenseløst - Shakespeare

Hvem var William Shakespeare? Organist Petter Amundsen mener han har funnet spor i Shakespeares førstefolio (det vil si førsteutgaven av Shakespeares samlede verker) som viser at det var andre som stod bak forfatterskapet ...

Les mer om sendingen på Radio Novas nettside her. 

Sendingen ble sendt 24. april uten typografiske feil med Olaf G. Alteren i studio.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar