Grenseløst - Gunnar "Kjakan" Sønsteby

I anledning bortgangen til motstandshelten Gunnar Sønsteby sendte Grenseløst et gjenhør med et intervju gjort i mai 2010. Sendingen gikk første gang på lufta 1. juni 2010.

Du får høre Sønsteby fortelle om hvordan han kom inn i motstandskampen før andre verdenskrig kom til Norge, og hvordan dette utviklet seg når innvasjonen var et faktum. Hva tenkte han og kameratene om hvordan de kunne yte motstand mot okkupasjonsmakten? Ville du gjort det samme hvis en lignende situasjon hadde oppstått i dag?

Sendingen gikk på lufta igjen 15. mai med Olaf G. Alteren som intervjuer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar