Grenseløst - science fiction

Science fiction er en grenseløs verden av muligheter uten begrensninger for fantasien. Forfatter Jon Bing er gjest i Grenseløst. Hva betyr science fiction og hva kan vi utrykke gjennom science fiction?

Det finnes jo mange forskjellige typer science fiction og vi kan i hvert fall nevne tre hovedkategorier.
- Det ene er utopiene, som da ser for seg et fremtidssamfunn, gjerne for at man skal kunne se forskjellene og få egen samtid i perspektiv. Så har man de teknologiske spekulasjonene, de kan være mer eller mindre vitenskapelige og mer eller mindre høytidelige, og har nok rene sånne spaceopera som en del av seg. Og så har vi det som ofte kalles fantasy, som mange holder utenfor science fiction, forteller Bing.

Dette og mye mer om science fiction i denne utgaven av Grenseløst. Forfatter Jon Bing er også opphavsmannen bak tv-serien og hørespillene Blindpassasjer som nå kan finnes på DVD.

Les mer om sendingen på Radio Novas nettside her.

Sendingen ble sendt på Radio Nova 5. juni med Olaf G. Alteren i studio.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar